1.12.2011 - Our new website

We have launched a new version of the site. We hope it will provide to our customers a good idea about our products and services.

Welcome on Netlancers s.r.o. company website

Company Netlancers.s.r.o. poskytuje služby a poradenství v oblasti síťové bezpečnosti. Naše řešení nejsou tlačena motivací prodávat produkty jednoho konkrétního výrobce, ale naopak kombinací produktů, které nejlépe dle našich zkušeností slouží účelu daného projektu.

Nabízené služby:

Professional Services - návrh a implementace bezpečnostního řešení dle dané potřeby zákazníka

  • Projekty v oblasti implementací LAN/WAN nejen bezpečnosti
  • Poradeské a konzultační služby
  • Nezávislý poradce zadavatele výběrového řízení
  • Troubleshooting vlastnosti, kterou potřebujete
  • Studie proveditelnosti specifické implementace na míru

Managed Services - jsme schopni spravovat a dohledovat bezpečnostní řešení zákazníka

  • Poskytování bezpečnostních řešení
  • Správa a monitoring bezpečnostních a ostatních síťových prvků